Retournaties en restituties


Opbrengst door gebrek of niet-conformiteit

Als u een verkeerd of beschadigd product hebt ontvangen, zend het door aan het e-mailadres info@poptoys.it en we zullen onmiddellijk activeren voor de vervangende GRATUITA, volgens deze procedure:

  • Stuur ons de foto's van het verkeerde product of beschadigd met eventuele noten
  • Pak het product dat u ontving toen u het ontving
  • U krijgt een nieuw product *
  • Op het moment van levering van het nieuwe product moet u het verkeerde of beschadigde product teruggeven aan de koerier

* Indien het product niet beschikbaar is, moet u een nieuw product kiezen of krijgt u de volledige terugbetaling van de kosten die u heeft gemaakt

Recht om zich terug te trekken

U heeft het recht om, zonder de redenen aan te geven, binnen 14 dagen na ontvangst van het product of ii) bij aankoop van verschillende producten die afzonderlijk door één bestelling zijn geleverd, u of een derde partij die verantwoordelijk is voor het product i) het laatste product heeft ontvangen.

Als de terugtrekking om persoonlijke redenen is en niet aan ons toe te schrijven (Damaged Product of Errato) U zult worden terugbetaald (A Face ontvangen het product) afgetrokken van alle kosten van verzending gemaakt en de kosten voor de terugkeer zullen ten koste van u zijn.

Om het recht op intrekking uit te oefenen, moet u poptoys, bij statutaire zetel in Rome, van uw beslissing informeren door een e-mail naar het adres te sturen: info@poptoys,it. waarna u een e-mail ontvangt waarin de opname wordt bevestigd, met de instructies voor de terugkeer van het product.

Om aan de intrekkingstermijn te voldoen, volstaat het dat het verzoek vóór het einde van de intrekkingsperiode wordt verzonden.

Indien u ontvangsten hebt, wordt u de betalingen die u heeft gedaan, exclusief de kosten van de levering, terugbetaald binnen 14 dagen na ontvangst van uw beslissing om in te trekken. Dergelijke restituties worden verricht met dezelfde betalingsmiddelen die U voor de eerste transactie gebruikt, tenzij u de terugbetaling vraagt voor verschillende betaalmiddelen, in dat geval wordt u de extra kosten in rekening gebracht die voortvloeien uit de verschillende door U gekozen betaalmiddelen.

Indien u het product heeft ontvangen, geef het dan zonder onnodige vertraging terug en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop u de intrekking hebt meegedeeld. De termijn wordt vervuld indien u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen verstrijkt. De directe kosten voor de terugkeer van de goederen worden in rekening gebracht bij Uw lading. Indien u de terugtrekking door de site uitoefent met behulp van de door de site aangeboden retourdienst, wordt u, alvorens het verzoek om intrekking te bevestigen, de kosten van het vervoer voor de terugkeer van de goederen aangegeven.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardedaling van de goederen die voortkomen uit andere manipulatie dan die welke nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Als de bestelling vóór verzending door de klant wordt geannuleerd om een ​​reden die niet van ons afhangt, worden er inhoudingen toegepast op de gedane terugbetaling (vanwege de door ons gemaakte gateway- en beheerkosten, ongeveer 10% van de bestelling)